Värmepumpar är mycket populära i Sverige av flera skäl. Med en värmepump kan man nämligen sänka sina energikostnader drastiskt och samtidigt vara med och värna om miljön genom att sänka koldioxidutsläpp. De som skaffar olika typer av värmepumpar gör det mestadels för att det kan spara så pass mycket pengar från hushållsekonomin och att pumpen i stort sett förblir underhållsfri under en mycket lång tid.

 

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpen är den värmepump som innebär att man tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Den här typen av värmepump kräver att man borrar ett djupt hål ner i berggrunden och därför kostar den lite mer att installera än andra typer av värmepumpar. Fördelen med bergvärmepumpar är dock att tillgången på värmeenergi är konstant och inte beroende av väder och vind. Dessutom kan en bergvärmepump användas omvänt för att kyla ner ett hus då det behövs.

 

Grundvattenvärmepumpar

Grundvattenvärmepumpar kräver liksom en bergvärmepump att man borrar ner till grundvattnet för att ta tillvara på den värmeenergi som finns lagrad där. Det som gör grundvattenpumpar en aning omständliga är att man måste borra ytterligare ett hål för att leda tillbaka det förbrukade grundvattnet, och många anser att den här metoden kan ha en negativ inverkan på grundvattnet.

 

Luftvärmepumpar

Inom kategorin luftvärmepumpar finns det en hel del olika tekniker att tillgå. Det finns till exempel frånluftsvärmepumpar och frånluftvattenvärmepumpar. De här värmepumparna använder sig av den värmeenergi som finns i luften som man leder ut från ett hem. För att använda sig av frånluftvärmepumpar så måste man installera ett särskilt ventilationssystem för att kunna ta till vara på frånluften och sedan leda ut den förbrukade luften från värmepumpen.

 

Då man talar om luft-luftvattenvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar så handlar det om pumpar som utnyttjar utomhusluften för att producera värme. Moderna luftvattenvärmepumpar kan få ut värmeenergi från utomhusluft som håller minusgrader. Det finns luftvärmepumpar som är gjorda för att värma hemmet via det befintliga vattenvärmesystemet, och så finns det luftvärmepumpar som värmer via en fläkt som monteras upp på väggen. Förutom länkar upptill så hittar du en enkel översikt här på luftvärmepump.

 

Sjövärmepumpar

Sjövärmepumpar tar tillvara på den solenergi som lagras på sjöns botten. För att komma åt värmen från botten så måste man placera en kollektorslang som leder den upp till värmepumpen i huset. Bor man alldeles invid en sjö så kan det här vara ett bra alternativ men man måste räkna med att gräva dike och även placera ut varningsskyltar för båtar som annars kan skada slangen där den passerar grundare vatten.

 

Jordvärmepumpar

Jordvärmepumpar, eller ytjordvärmepumpar, är liksom sjövärmepumpar beroende av en kollektorslang för att samla upp den värmeenergi som finns i det översta jordlagret. För att använda sig av en jordvärmepump så behöver man inte borra några hål, men däremot så får man gräva upp en stor yta för att kunna gräva ner den sträcka kollektorslang som krävs för att den här metoden ska ge tillräckligt mycket värmeenergi, året om.