Bergvärmepumpar tillhör en kategori av värmepumpar som är ganska känd i Sverige. Det finns beräkningar som gör gällande att om alla villor i Norden förseddes med värmepumpar så skulle man kunna minska energiförbrukningen med omkring 43% samtidigt som koldioxidutsläppen skulle kunna minska med 36%.

 

Att bergvärmepumpen är ett grönt alternativ för uppvärmning av hus tycks självklart, och idag är det många som går över till den här typen av uppvärmningssystem för hus och hem för att spara pengar och energi.

 

Så fungerar en bergvärmepump

En bergvärmepump tar till vara på den energi och värme som lagras i marken. Solens strålar når djupt ner i marken där värmen bevaras även under de kalla höst och vintermånaderna. Med en värmepump kan man ta upp den här värmeenergin och få en behaglig inomhustemperatur och det fungerar även om sommaren inte har varit så solig och varm. Dessutom kan man använda en bergvärmepump i omvänd riktning vilket betyder att man kan ta till vara på den lägre temperaturen i marken för att kyla ner ett hur under riktigt varma dagar.

 

För att komma åt bergvärmen så måste man borra ett hål i berget vid huset som ska värmas med en bergvärmepump. Hålet ska vara mellan 100 och 200 meter djupt och i detta hål sänker man ner rör som kommer att leda upp värmeenergin till pumpen i huset. Även om alla som bor i ett område borrar hål och installerar bergvärmepumpar så kommer värmen från berget inte att ta slut. Den räcker till alla!

 

Kostnader för bergvärmepumpar

Kostnaderna för en bergvärmepump måste vägas mot de besparingar av energi man gör då pumpen installeras och fungerar som den ska. I Sverige är det idag många som har kunnat halvera sitt energiförbrukning genom att använda sig av en bergvärmepump. Det här ger förstås stora besparingar både kortsiktigt och långsiktigt vilket man måste tänka på då man planerar för att installera en bergvärmepump.

 

Att installera bergvärme innebär förstås att man, förutom att köpa själva pumpen, måste borra. Det här gör att man får räkna med en installationskostnad på minst 100000 kronor. Man kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation av värmepump så det finns ytterligare besparingar att räkna med då man väljer en bergvärmepump.

 

Var kan man använda en bergvärmepump?

Det går att installera bergvärmepumpar på tomter över hela Sverige och själva installationen tar mycket liten plats och märks knappast då den är avslutad. En bergvärmepump kräver heller inte mycket service och man kan räkna med att den kommer att sköta sig själv under 20-30 år innan man behöver serva den. Det här betyder att man inte behöver kunna särskilt mycket om värmepumpar för att dra nytta av en bergvärmepump.

 

Det man ska beakta är att det finns andra typer av värmepumpar som kanske passar ekonomi och planering av hus och tomt bättre. För att hitta rätt lösning bör man alltså diskutera saken med en eller flera experter innan man sätter igång med beställning och installation.