Det som är unikt med en frånluftsvärmepump är att den använder inomhusluften för att ge värme i huset. Andra värmepumpar utnyttjar ju värmen från utomhusluften för att skapa värmeenergi. Det som är så praktiskt med frånluftsvärmepumpar är att de är relativt enkla att installera, särskilt om huset redan har ett värmesystem med vatten. Dessutom är det känt att bra frånluftsvärmepumpar har lång livslängd med stora energibesparingar som följd.

 

Som ett grönt energialternativ så är frånluftsvärmepumpar ett bra val för att värma husets luft och vatten.

 

Så fungerar frånluftsvärmepumpar

En frånluftsvärmepump hämtar värmen från den luft som kommer ut från ventilationssystemet. Det är alltså den luft som leds ut ur huset som används för att skapa värme med en frånluftsvärmepump. Om man vill använda en frånluftsvärmepump så måste huset ha ett styrt ventilationssystem för att pumpen ska kunna fungera. Man kan ansluta en frånluftsvärmepump till det befintliga värmesystemet och även använda den för varmvattenberedning.

 

För att den varma luften i huset ska nå frånluftsvärmepumpen så måste den slussas via ventilationskanaler till pumpen. Då pumpen använt den varma luften så kan avkyldluft lämna huset via en vanlig skorsten. Förutom ett ventilationssystem så krävs det alltså inga större installationer, såvida man redan har ett vattenburet värmesystem för radiatorer och tappvatten.

 

Hur länge håller en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump kan hålla mycket länge och det hela beror lite på vilken typ du skaffar. Det finns de som har haft glädje av en och samma frånluftsvärmepump sedan tidigt åttiotal utan någon som helst reparation. Andra stöter på problem efter några år med en kompressor som behöver bytas ut. De flesta installatörer ger rådet att man får räkna med att byta ut eller laga pumpen inom 10-15 år. Man får alltså ta med denna ungefärliga livstid då man beräknar vad en frånluftsvärmepump kommer att kosta och vilka besparingar den kan ge.

 

Kostnader och besparingar med en frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar är mycket vanliga då man bygger nytt och en anledning till detta är att de har en lägre installationskostnad än till exempel bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar. Dessutom får man en högre besparing av energi i hus som har ett mycket stort förbruk av energi. För ett nytt hus kan man alltså se stora besparingar och mindre kostnader med den här typen av värmepump.

 

Om man vill installera frånluftsvärmepump i ett äldre hus kan det dock komma att kosta lite mer. Finns det inga kanalsystem för frånluft så måste dessa nämligen byggas och i detta fall kanske det kan löna sig bättre med en annan typ av värmepump. Generellt sett så kan man dock räkna med lägre kostnader för energi då man använder sig av någon form av värmepump vilket efter några år kan göra en stor skillnad i privatekonomin. För att ta reda på vilken typ av värmepump som kommer att passa bäst i ett hus så bör man rådgöra med en professionell installatör som kan se på plats vad som krävs för att byta till värmepump.