I Sverige är det ganska populärt med frånluftvattenvärmepumpar eftersom de tillhör den kategori av värmepumpar som är lite billigare att installera. Då många hus och hem i Sverige redan har ett värmesystem med vatten så blir det ganska enkelt att installera en frånluftsvattenvärmepump, och i nya hus där man kan planera ventilation och värmesystem från start så är den här typen av värmepump ofta det man väljer för miljövänlig och kostnadseffektiv värmeenergi.

 

Så fungerar frånluftvattenvärmepumpar

Med en frånluftvattenvärmepump så utnyttjar man den luft som leds ut från huset, så kallad frånluft. Den här luften är varm men måste förstås vädras ut eftersom vi behöver ny frisk luft för att må bra i våra hem. Frånluftvattenvärmepumpar tar till vara på värmen och energin i frånluften och för den vidare till husets värmesystem som består av vatten i radiatorer och kanske i form av golvvärme. Dessutom kan man använda frånluftvattenvärmepumpar för att värma husets tappvatten med.

 

Kostnader och besparingar med frånluftvattenvärmepumpar

Bygger man ett helt nytt hus så väljer man gärna en frånluftvattenvärmepump eftersom den kommer att spara energikostnader både på kort och på lång sikt. Det man tittar på med alla typer av värmepumpar är det som kallas för COP nämligen pumpens verkningsgrad. Det viktiga är att man får ut mer energi från värmepumpen än vad den förbrukar för att ge denna energi. Med en frånluftvattenvärmepump så kommer värdet för COP inte vara det samma året om eftersom pumpen är mindre effektiv under de kalla månaderna. För att beräkna hur mycket du kan spara på att använda dig av en frånluftvattenvärmepump så måste du fråga tillverkaren om vilket medelvärde för COP som pumpen har.

 

För att frånluftsvattenvärmepumpar ska fungera så måste det finnas ett ventilationssystem i huset som tar till vara på frånluft och även för ut den kylda luften från pumpen via en ventil eller skorsten. Om du behöver installera detta system så blir frånluftvattenvärmepumpen dyrare än om det är på plats från start. I det fallet kanske du kan spara lika mycket på att använda dig av en annan form av värmepump som till exempel bergvärmepump eller grundvattenvärmepump.

 

Fördelar och nackdelar med frånluftsvärmepumpar

Det finns förstås en hel del fördelar med frånluftvattenvärmepumpar och en av de mest uppenbara är att man alltid har tillgång till frånluft i ett hem. Det här är en energi och värmekälla som aldrig tar slut. I många fall blir totalkostnaden för en frånluftvattenvärmepump också lägre än då man till exempel installerar en ytjordvärmepump. Det finns också fördelar med frånluftvattenvärmepumpar då man har en pool som ska värmas under vår, sommar och höst.

 

Till nackdelarna med en frånluftvattenvärmepump hör att värmefaktorn över ett år kan bli lägre än med exempelvis en bergvärmepump. Blir det en riktigt kall vinter så kommer den här pumpen inte att vara lika effektiv. Med tanke på detta är det mycket viktigt att man skaffar en frånluftvattenvärmepump som klarar svenskt klimat. Den som inte har egen tomt eller sjö och berg att hämta värme och energi från kan se frånluftvattenvärmepumpen som ett bra alternativ, men man ska komma ihåg att kontrollera om den kommun man bor i kräver tillståndsplikt för den här typen av värmepump.