Grundvattenpumpar fungerar i stort sett som bergvärmepumpar med skillnaden att de tar upp värmeenergi från grundvattnet. Om man har tillgång till grundvatten på sin tomt så kan man alltså borra ett hål och utnyttja energin och värmen som finns naturligt lagrad i grundvattnet. Med värmepumpar så utnyttjar man solens energi genom att ta upp värme från mark och luft och det här anses vara mycket miljövänligt.

 

Genom att använda sig av en grundvattenpump så kan man hjälpa till att minska på koldioxidutsläpp samtidigt som man sparar pengar på att använda en billigare form av energi som är förnybar.

 

Energi och värme från grundvattnet

Liksom med bergvärmepumpar så måste man borra ett hål djupt ner i marken för att komma åt värmen och energin som finns i grundvattnet. Trots att det handlar om djup på minst 100 meter så är det här ingreppet inte särskilt komplicerat. Då man väl installerat rör i det hål man borrat så kan man snygga till marken ovanpå och omkring hålet på ett sätt som gör att man knappt märker att huset värms med grundvattenpump.

 

Det som gör att grundvattenpumpar inte är lika populära som andra värmepumpar är att man måste återföra grundvattnet till marken efter det att det kylts. Detta gör man genom att låta vattnet filtreras tillbaka ner i marken genom ett annat hål vilket innebär ett ingrepp i grundvattnet samt extra kostnader för borrning av ytterligare ett hål. Man brukar borra detta hål långt från huset men ibland kan man avleda vattnet via ett dike.

 

När är det bra att använda grundvattenpumpar?

För att kunna använda sig av en grundvattenpump så måste tillgången på grundvatten vara god och ha en jämn kvalitet. En installatör kan avgöra om det kommer att fungera med grundvattenpump till ett specifikt hus. Det sägs att grundvattenpumpar är särskilt lönsamma för hus med högt värmebehov. Vattenvärmens lönsamhet brukar generellt sett öka vid stigande värmebehov.

 

Alla typer av värmepumpar integreras väl i hus som redan sedan tidigare har värmesystem med vatten. De flesta radiatorsystem med rör och vatten är nämligen väl anpassade för grundvattenpumparnas teknik. Har man ett stort hus med vattensystem för radiatorer och golvvärme så kan grundvattenpumpen blir en smart investering, men man ska som sagt bjuda in en installatör för att diskutera om det kommer att bli en lönsam och väl fungerande lösning.

 

Kostnader och besparingar

Med värmepumpar kan man spara mycket pengar på ett kraftigt minskat energiförbrukning. Själva installationen kan komma att bli ganska dyr men här kan man oftast räkna med ROT-avdrag för arbetskostnader, och det tar inte lång tid innan man sparat in kostnaden för pumpens installation tack vare det minskade energiförbrukning. Värmepumpar är också kostnadseffektiva på så vis att man inte behöver serva de särskilt ofta.

 

Om man ser till att installera sin grundvattenpump på rätt sätt så ska den kunna hålla och fungera utan avbrott under tiotals år. Det är dock viktigt att spara ritningen för hur pumpen är installerad eftersom man kan glömma bort detta då man efter 20 år behöver serva systemet eller göra någon annan typ av förändring.