Med luft-luftvattenvärmepumpar så använder man sig av utomhusluft för att värma hus och hem. Tekniken för luft-luftvattenvärmepumpar är idag så pass avancerad att man kan få ut värme från utomhusluften under dagar då det är minusgrader utomhus. Det är dock viktigt att skilja på begreppen luft-luftvattenvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar eftersom dessa pumpar fungerar på olika sätt vilket påverkar de besparingar man kan göra vad gäller hemmets energiförbrukning.

 

Värme från luften

Det kan låta konstigt, men faktum är att moderna luft-luftvattenvärmepumpar kan hämta värme från utomhusluft som har temperaturer som ligger under -10. Även då det är så pass kallt så kan en bra luft-luftvattenvärmepump ge dubbelt så mycket energi som den drar. En luft-luftvattenvärmepump består av 2 delar, en del som placeras utomhus och så själva värmepumpen som placeras inomhus.

 

Inomhusdelen av luft-luftvattenvärmepumpar tar en stor mängd energi med låg temperatur och komprimerar den till högre temperaturer med samma energiinnehåll. För att detta ska fungera så måste man driva värmepumpen med el men det är inte denna el som värmer huset. Det är därför man pratar om att luft-luftvattenvärmepumpar kan producera mer energi än vad de förbrukar.

 

Skillnaden mellan en luft-luftvärmepump och en luft-luftvattenvärmepump

Många blandar ihop luft-luftvattenvärmepumpar med luft-luftvärmepumpar och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa. Med luft-luftvattenvärmepumpar så kan du använda det vattenvärmesystem som redan finns i ett hem och ansluta värmepumpen till detta. Det finns även luft-luftvattenvärmepumpar som kan tillverka allt varmvatten vilket givetvis är praktiskt och ekonomiskt.

 

En luft-luftvärmepump är inte kopplad till hemmets värmesystem utan fungerar istället som ett komplement till det som redan finns i huset. Om man till exempel värmer sitt hem med elektriska radiatorer så kan man göra besparingar och minska bruket av el genom att komplettera med en luft-luftvärmepumpar. Det här kan vara ett bra alternativ om det blir för omständligt och dyrt att lägga om till vattenvärme eller om man inte har det ventilationssystem som krävs för vissa typer av luft-luftvattenvärmepumpar.

 

Besparingar och kostnader med luft-luftvattenvärmepumpar

Om man vill sänka sina värme- och vattenvärmekostnader markant så är luft-luftvattenvärmepumpar bra alternativ. Man behöver nämligen inte gräva eller borra i marken för att komma åt värmen då den finns i luften i och omkring huset. Den som värmer sitt hus med oljepanna kan räkna med att spara omkring 70% i energikostnader då pannan byts ut mot en luft-luftvattenvärmepump.

 

Luft-luftvattenvärmepumpar är alltså bäst att använda om man redan värmer huset med vattenradiatorer. Man får alltid räkna med en ganska stor kostnad för installation och köp av värmepump, men det tar inte särskilt många år att spara in den här investeringen genom lägre omkostnader för att värma huset. Dessutom kan man räkna med många års hållbarhet då man köper en luft-luftvattenvärmepump av hög kvalitet som är designad för det svenska klimatet.

Mer om dessa pumpar här.