Sjövärmepumpar tillhör en kategori av värmepumpar som den som bor nära en sjö eller vattendrag kan dra nytta av. En sjövärmepump tar tillvara på den solvärme som lagras i sjöns botten. En sjö fryser aldrig ner till botten, och därnere finns det alltså solenergi som man kan dra nytta av året om. Även om sjövärmepumpar är miljövänliga och sparar på kostnader för energiförbruk, så är de inte lika populära som till exempel bergvärmepump på grund av att installationen är lite besvärlig.

 

Så fungerar sjövärmepumpar

För att ta till vara på den solenergi som lagras på sjöns botten så använder man sig av en slang som man sänker ner till bottennivå. Den här slangen måste ledas från huset där värmepumpen installeras och ner till sjön. Det här innebär att man måste gräva ett dike och leda slangen ner till sjön och sedan förankra den med tyngder till botten. En slang på omkring 300 meters längd brukar räcka, men det beror förstås på hur nära man har till sjön. Det viktiga att tänka på med förlängningsdiket är att det ska anpassas så att man kan förhindra frysning på vintern.

 

Innan man sänker slangen i vattnet så fyller man på med någon form av frysskyddsmedel och sedan kan slangen ligga där på botten och samla upp naturlig solenergi som värmepumpen gör om till värme för hus och hem. Liksom med andra värmepumpar så är en sjövärmepump bäst lämpad att användas tillsammans med värmesystem med vatten som till exempel vattenradiatorer och golvvärme.

 

För och nackdelar med sjövärmepumpar

Tekniken för sjövärmepumpar är den samma som vid bergvärme vilket är en fördel. Det gör nämligen att utbudet av värmepumpar för den här typen av uppvärmning är stort och varierat. Dessutom så kommer man ju undan att borra vilket spar på kraft och tid. Även om man måste gräva dike för att ta sig till sjön så anses det vara enklare än att borra. Livslängden för sjövärmepumpar är lång förutsatt att man har installerat slangen på rätt sätt.

 

Det är inte varje vattendrag som är lämpat för sjövärmepumpar. Därför så räcker det inte alltid med att man bor nära en sjö. Man ska helst bo nära stillastående eller långsamt flytande vatten för att den här metoden ska bli effektiv året runt. En uppenbar nackdel med sjövärmepumpar är att man inte kan använda dem om man inte har tillgång till en sjö.

 

Viktigt att tänka på då man skaffar sjövärmepump

Man kan spara ordentligt med pengar på att använda sig av en sjövärmepump, men om man inte sedan tidigare har ett vattenburet värmesystem så kan det bli dyrt att lägga om. Dessutom måste man vara mycket noga med hur man installerar slangen. Först och främst ska man ansöka om tillstånd och sedan är det också viktigt att tydligt märka upp var slangen befinner sig. Om man slarvar med detta kan båtar skada slangen och det blir en dyr historia att riva upp allting för att ersätta en trasig slang. Därför bör man även undersöka hur botten ser ut där man lägger slangen för att undvika vassa stenar som kan riva hål på slangen.