En ytjordvärmepump har ungefär samma värmefaktor som bergvärmepumpar och sjövärmepumpar då den ligger mellan 3 och 5. Ibland kallar man den här typen av värmepumpar för jordvärmepumpar men definitionen ytjord ger en bättre bild av vad det handlar om. Man lägger nämligen ner en slang i jordens översta skikt för att ta till vara på den solenergi som lagras där, året om. Med ytjordvärmepumpar slipper man kostnader för borrning, men den här metoden kräver att man har en ordentlig storlek på sin tomt för kollektorslangen.

 

Installation av en ytjordvärmepump

Om man har en yta på omkring 600 kvadratmeter på sin tomt som kan användas till att samla upp värme åt en ytjordvärmepump, så kan det här vara ett bra alternativ till andra former av värmepumpar. Anledningen till att man behöver en så pass stor yta är att det översta jordlagret inte kan lagra lika mycket energi som berggrunden, så man får helt enkelt använda sig av mer kollektorslang för att samla upp det som finns där.

 

Man gräver ner kollektorslangen på 1-2 meters djup och där kommer den att ta upp den värme som finns naturligt i det översta jordlagret. Eftersom man måste gräva upp en så pass stor yta så är det bra att planera för att plantera om området som berörs. Man ska dock tänka på att det kan hända att man måste gräva upp delar eller hela slangen igen, och därför så kan man inte placera vad som helst ovanpå kollektorslangen till en ytjordvärmepump.

 

Fördelar med ytjordvärmepumpar

Om man inte bor nära en sjö och har en stor tomt så är ytjordvärmepumpen relativt enkel att installera. Man slipper ju borra liksom vid bergvärme och då kollektorslangen ligger så pass ytligt så är det också enklare med eventuella byten och uppgraderingar. Dessutom kan man ju kontrollera hur slangen mår och behandlas då den ligger på den egna tomten och inte måste ledas ut i en sjö där båtar och folk kan komma åt den.

 

Ytjordvärme kräver samma typ av värmepump som bergvärme vilket innebär att det finns ett stort urval av pumpar. Dessutom är detta ett bra system för hus som redan innan har vattenvärme i radiatorer och golv.

 

Att tänka på då man vill installera ytjordvärmepump

Ytjordvärmepumpar är visserligen förlagda helt på den egna tomten, men trots detta så behöver man tillstånd då man vill installera pumpen och kollektorslangen. Installationskostnaden är lägre än den man har vid installation av bergvärme, men samtidigt ska man komma ihåg att den kräver en uppgrävning av hela trädgården. Det är alltså bäst att installera ytjordvärmepumpar vid nybygge då trädgården ännu inte är anlagd.

 

Ytjordvärmepumpar är känsliga för tjäle och köld och därför passar det här systemet bäst i södra Sverige. Man ska också komma ihåg att systemet gör att marktemperaturen sänks vilket leder till att omkringliggande träd och växter kan påverkas på ett negativt sätt.